หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ จัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก สะอาด พร้อมให้บริการ (Big Cleaning Day)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ จัดเตรียมสถานที่สิ่งอำนวย ...
2022-05-03 22:24:32
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบหนังสือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน (ภาษาจีน) จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
 วันที่ 29 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2022-04-29 21:38:55
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน
วันที่  28 เมษายน 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรป ...
2022-04-28 16:42:01
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริ ...
2022-04-11 21:36:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อ ...
2022-04-07 16:46:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากรและพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2022-04-07 16:43:37
ข่าวย้อนหลัง