หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร ...
02 กรกฏาคม 2567 18:48:41
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบร ...
01 กรกฏาคม 2567 08:31:38
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ่นที่ 1
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ ...
01 กรกฏาคม 2567 08:29:15
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ 21 มิถุนายน 2567  สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการป ...
01 กรกฏาคม 2567 08:26:32
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการพั ...
21 มิถุนายน 2567 10:30:14
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมหลักสูตร Digital literacy ให้กับบุคลากร โรงเรียนถาวรานุกูล
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ...
18 มิถุนายน 2567 13:50:09
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลั ...
13 มิถุนายน 2567 16:36:36
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุม ประชุมการขอตั้งประมาณประจำปีงบประมาณ 2568
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  รองศาสตราจารย ...
13 มิถุนายน 2567 09:49:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุม การแนะแนวเตรียมความพร้อม การอบรมหลักสูตร Digital Literacy
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
08 มิถุนายน 2567 16:39:25
ข่าวย้อนหลัง