หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Access Point คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ...
16 กุมภาพันธ์ 2567 16:27:23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Switch)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ด ...
16 กุมภาพันธ์ 2567 16:22:39
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธี ...
15 กุมภาพันธ์ 2567 14:41:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
13 กุมภาพันธ์ 2567 15:18:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน Hybrid Learning Classroom
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ...
13 กุมภาพันธ์ 2567 15:03:33
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วย ...
09 กุมภาพันธ์ 2567 21:33:31
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประชุมทดสอบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) Platform)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศ ...
08 กุมภาพันธ์ 2567 09:59:01
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม OIT (Workshop)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
06 กุมภาพันธ์ 2567 09:58:35
แจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตชั่วคราว
ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการเปลื่ยนอุปกรณ์เครือข่ายขนาดใหญ่ประจำอาคาร อาคาร 21 ในวันพฤหัสบดีที่ ...
01 กุมภาพันธ์ 2567 14:01:29
ข่าวย้อนหลัง