หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศูนย์วิทยบริการสัมภาษณ์และถ่ายวีดีทัศน์โครงการห้องสมุดมีชีวิต (Human Library)หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 12 ของสวนสุนันทา
วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร ...
2022-04-01 13:51:20
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน มีนาคม
วันที่  31 มีนาคม 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุค ...
2022-03-31 15:14:11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร และ ระดับชำนาญการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ของสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแ ...
2022-03-29 20:12:02
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
วันที่ 29 มีนาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2022-03-29 17:57:01
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม
วันที่ 24 มีนาคม 2565   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ...
2022-03-24 15:51:30
ข่าวย้อนหลัง