หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา”
วันที่ 28 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเท ...
30 เมษายน 2567 11:14:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)
วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
25 เมษายน 2567 09:39:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
24 เมษายน 2567 10:15:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ...
23 เมษายน 2567 15:17:37
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมการใช้งาน อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย และไร้สาย (Aruba)
วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธ ...
22 เมษายน 2567 09:38:49
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับผู้ดูแลระบบ
วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เ ...
11 เมษายน 2567 10:49:50
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
10 เมษายน 2567 11:42:05
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพร คณะผู้บริหารของสำนักฯ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567"
วันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพรค ...
10 เมษายน 2567 11:39:45
ข่าวย้อนหลัง