หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม
วันที่ 30 มกราคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ...
31 มกราคม 2567 10:32:11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”
วันที่ 25 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
30 มกราคม 2567 10:00:01
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม "ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา ให้รองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียน" ร่วมกับกองคลัง
วันที่ 23 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉ ...
24 มกราคม 2567 14:35:51
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม
วันที่ 22 มกราคม 2567 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากรประจำเ ...
23 มกราคม 2567 11:22:17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษา การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
วันที่ 22 มกราคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า ...
23 มกราคม 2567 11:19:46
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทดสอบ การเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์ ...
21 มกราคม 2567 12:37:49
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 17 มกราคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริก ...
18 มกราคม 2567 09:40:15
ข่าวย้อนหลัง