ผลการค้นหา : กิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2024-05-15 11:32:20
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2567
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลัก ...
2024-05-07 09:59:18
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม การดำเนินงาน “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)”
วันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2024-05-01 10:35:34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)
วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2024-04-25 09:39:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพร คณะผู้บริหารของสำนักฯ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567"
วันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพรค ...
2024-04-10 11:39:45