ผลการค้นหา : สวนสุนันทา

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขัน "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022"
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขัน "Thailand's 26th International Cul ...
2022-10-03 10:12:07
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองนโยบายและแผน อบรม เชิงปฏิบัติการระบบ Smart Student
วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2022-09-28 15:57:23
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2022-09-27 09:24:49
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิด โครงการ "CSR Tollway Contest 2022"
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565อาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวช ...
2022-09-27 09:34:37
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทในร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565
วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่า ...
2022-09-27 09:40:23
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากิจกรรมงานผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “60 ยังแจ๋ว" ประจำปี 2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เก ...
2022-09-26 15:04:38