ผลการค้นหา : ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมหลักสูตร Digital literacy ให้กับบุคลากร โรงเรียนถาวรานุกูล
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ...
2024-06-18 13:50:09
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุม การแนะแนวเตรียมความพร้อม การอบรมหลักสูตร Digital Literacy
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2024-06-08 16:39:25
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงคะแนนเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเ ...
2024-05-28 11:24:46
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญเปิดที่ทำการสำนักบริการวิชาการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนก ...
2024-05-24 10:33:46
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2024-05-20 11:17:39
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทดสอบการใช้งานระบบ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ครั้งที่ 3
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2024-05-15 11:10:18
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู ...
2024-05-15 11:24:37
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2024-05-15 11:32:20