ผลการค้นหา : arit@ssru

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2024-05-20 11:17:39
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงหลักสูตร Digital literacy
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2024-05-15 10:40:21
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทดสอบการใช้งานระบบ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ครั้งที่ 3
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2024-05-15 11:10:18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ...
2024-05-15 11:15:58
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริก ...
2024-05-15 11:22:12
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู ...
2024-05-15 11:24:37
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2024-05-15 11:32:20