ผลการค้นหา : arit@ssru

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร ...
2024-07-02 18:48:41
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ 21 มิถุนายน 2567  สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการป ...
2024-07-01 08:26:32
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ่นที่ 1
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ ...
2024-07-01 08:29:15
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยบร ...
2024-07-01 08:31:38
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมหลักสูตร Digital literacy ให้กับบุคลากร โรงเรียนถาวรานุกูล
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ...
2024-06-18 13:50:09
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุม ประชุมการขอตั้งประมาณประจำปีงบประมาณ 2568
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  รองศาสตราจารย ...
2024-06-13 09:49:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลั ...
2024-06-13 16:36:36
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม
วันที่ 6 มิถุนายน 2567  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ...
2024-06-08 16:34:56