ผลการค้นหา : arit@ssru

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ...
2022-11-12 19:39:57
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมหารือ ในการลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นั ...
2022-11-08 10:23:25
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ...
2022-11-08 19:50:11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2022-11-08 19:55:44
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุม “ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ERP ครั้งที่ 2”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2022-11-04 11:02:06