ผลการค้นหา : arit@ssru

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกา ...
2022-11-03 12:03:27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกต ...
2022-11-01 10:40:27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL (International Computer Driving License)
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2022-11-01 10:48:28
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู ...
2022-11-01 10:51:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ...
2022-10-31 13:17:26
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565
 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิร ...
2022-10-29 16:54:21