ผลการค้นหา : arit@ssru

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book)วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเท ...
2018-05-24 10:19:49
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2018-05-10 09:51:29
เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561
เทศกาลมหาสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 2561วันที่ 5 เมษายน 2561ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ...
2018-05-10 09:51:16
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลาง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลกลางวันที่ 9 เมษายน 2561 ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2018-05-10 09:51:04
พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯ
พิธีรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของสำนักฯวันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-05-10 09:50:35
ประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า)
ประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเครื่องมือพัฒนาองค์กร (หมวด 3 ลูกค้า)วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการแ ...
2018-05-10 09:51:56
Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"
Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนั ...
2018-05-10 09:51:42
ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง ผู้ช่วยศ ...
2018-05-10 09:53:28
สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค4.0
สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค4.0วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจ ...
2018-05-10 09:53:18
การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 7
การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 7วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2018-05-10 09:53:40