ผลการค้นหา : arit@ssru

HAPPY NEW YEAR 2018
HAPPY NEW YEAR 2018วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
2018-05-10 09:54:35
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.วันที่ 27 ธันวาคม 2560 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
2018-05-10 09:54:22
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวันที่ 18-19 ธัน ...
2018-05-10 09:54:57
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2018-05-10 10:03:57
ประกาศอบรม ict
ประกาศอบรม ict ...
2017-11-27 13:53:50
ประกาศอบรม ict
ประกาศอบรม ict ...
2017-11-27 13:45:49
เปิดตัว SSRU Application
พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพ- แหล่งข้อมูลทางวิชาการของชาวสวนสุนันทา (Acade ...
2017-11-27 13:49:35
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2561
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2561วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางกองกลางสำนักงานอธิกา ...
2018-05-10 09:55:29
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 157 ปี
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่อ ...
2018-05-10 10:04:37
ผอ.และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ดร.พิจิตรา จอมศรี ในการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผอ.และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ดร.พิจิตรา จอมศรี ในการดำรงตำแหน่งผู้ช่ ...
2018-05-10 10:04:59