ผลการค้นหา : arit@ssru

หารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
หารือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.nkpt.ssr ...
2018-05-10 10:06:24
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคล
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับฝ่ายงานและระดับบุคคลวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2018-05-10 10:06:48
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2560วันที่ 25 กันยายน 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส ...
2017-10-09 10:14:24
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมพิธีมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมพิธีมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี นายกสภามหาว ...
2017-09-15 09:47:46
ศูนย์วิทยบริการ ได้รับรางวัล Good Practice Award จากการเข้าร่วมสรรหาการจัดการความรู้ (KM)
ศูนย์วิทยบริการ ได้รับรางวัล Good Practice Award จากการเข้าร่วมสรรหาการจัดการความรู้ (KM)วันที่ 11 ก ...
2017-09-12 10:02:31
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานวันที่ 7 กันยายน 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช ...
2017-09-08 11:44:57
ต้อนรับท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักฯ
ต้อนรับท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักฯวันที่ 5 กันยายน 2560 ทางสำนักวิทยบร ...
2017-09-13 11:21:13
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 5/2560วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร ...
2017-08-31 11:14:41
เปิดตัว SSRU Application
เปิดตัว SSRU Applicationพร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารแวดวงวิชาการ อัดแน่นเต็มแอพ- แหล่งข้อมูลทางวิชากา ...
2017-08-31 11:21:24
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม ทดสอบการทำงานของระบบการเงินรับ - จ่าย สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับกองคลัง
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2023-08-18 16:21:21