ผลการค้นหา : it

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2024-03-08 10:06:13
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รูปแบบใหม่)
วันที่ 6 มีนาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ ...
2024-03-07 10:51:27
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเรื่อง การควบคุมภายใน (Internal control)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ...
2024-03-01 20:47:11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom
นที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำน ...
2024-03-01 20:49:23
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2025)"
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันย ...
2024-02-29 14:24:18
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์ ...
2024-02-29 14:30:51
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานคณะกร ...
2024-02-29 14:33:22
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดลานจอดรถ วันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแจ้งปิดลานจอดรถคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งหมด และแนวถนนริมน้ำ ตั้งแต่หน้าอาคารไปจ ...
2024-02-27 14:16:25