ผลการค้นหา : ssru

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขัน "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022"
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขัน "Thailand's 26th International Cul ...
2022-10-03 10:12:07
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
วันที่ 29 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้ ...
2022-09-30 08:34:50
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน กันยายน
วันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน ...
2022-09-30 16:56:08
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่1/2565
วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2022-09-30 16:58:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองนโยบายและแผน อบรม เชิงปฏิบัติการระบบ Smart Student
วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2022-09-28 15:57:23
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันที่ 26 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโล ...
2022-09-27 09:24:49
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิด โครงการ "CSR Tollway Contest 2022"
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565อาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวช ...
2022-09-27 09:34:37