ผลการค้นหา : training

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงหลักสูตร Digital literacy
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ...
2024-05-15 10:40:21
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ SSRU Digital community
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉา ...
2024-05-15 11:32:20
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)
วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุ ...
2024-04-25 09:39:53
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ...
2024-04-23 15:17:37
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) สำหรับผู้ดูแลระบบ
วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เ ...
2024-04-11 10:49:50
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom
นที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำน ...
2024-03-01 20:49:23