ผลการค้นหา : training

การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น
โครงการบริการวิชาการ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอ้างอิงและการ ...
2019-12-19 16:27:46
อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-12-19 16:45:34
อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
       วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ ...
2019-12-18 15:27:39