หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้อุปกรณ์และระบบสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้อุปกรณ์และระบบสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน

SSRU ADMIN
2021-02-01 19:07:51


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้อุปกรณ์และระบบสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม "การใช้อุปกรณ์และระบบสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์" ให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยมี นายรุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ และ นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ รวมไปถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการถ่ายทำระบบสารสนเทศออนไลน์ของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี