หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น ห้องเรียน Hybrid Learning Classroom

admin tong
01 มีนาคม 2567 20:49:23


นที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ดำเนินการจัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น สำหรับห้อง Hybrid Learning Classroom การเชื่อมต่อกระดานอัจฉริยะ Interactive Board และชุดบันทึกการเรียนการสอน  ( Onsite/Online) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้อง 3555 อาคาร 35 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์