หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

SSRU ADMIN
2021-03-01 10:06:55

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

       วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมมอบกระเช้าให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในโอกาสนี้อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรที่มาอวยพร  ณ สำนักงานอธิการบดี