หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม การดำเนินงาน “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม การดำเนินงาน “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)”

admin tong
01 พฤษภาคม 2567 10:35:34


วันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร. อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ ประชุม การดำเนินงาน “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community)” ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ