หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พร้อมทั้งกล่าวขอบใจในการดำเนินโครงการค่ายอาสาและปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พร้อมทั้งกล่าวขอบใจในการดำเนินโครงการค่ายอาสาและปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา

admin tong
01 มิถุนายน 2565 14:27:55


วันที่ ๒๘ พฤษภาคม เวลา ๙.๐๐ น. ผศ.ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พร้อมทั้งกล่าวขอบใจในการดำเนินโครงการค่ายอาสาและปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา โดยมี ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์และนักศึกษาสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การส่งเสริมด้านจิตอาสาฯ และความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและสถานศึกษา สำหรับโครงการจัด ณ.โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม