หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (PO) สำหรับ ERP Web Applicationร่วมกับ ฝ่ายพัสดุและกองคลัง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (PO) สำหรับ ERP Web Applicationร่วมกับ ฝ่ายพัสดุและกองคลัง

admin tong
01 มิถุนายน 2566 09:40:04


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายณัฐ พลอยอ่อง นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดการทดสอบระบบจัดซื้อ จัดจ้าง (PO) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับ ฝ่ายพัสดุและกองคลัง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ