หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานเปิดการประชุม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์
ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานเปิดการประชุม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนออนไลน์

admin tong
02 กุมภาพันธ์ 2565 10:33:24