หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 1 สำหรับระบบงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 1 สำหรับระบบงานทะเบียน

admin tong
02 เมษายน 2566 11:10:47


วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุม การยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ครั้งที่ 1 สำหรับระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อการรองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียน โดยมีบุคลากรของ กองบริการการศึกษา และกองคลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง IMac lab