หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > เปิดรอบพิเศษจองตัดชุดครุยวิทยฐานะรอบสุดท้าย
เปิดรอบพิเศษจองตัดชุดครุยวิทยฐานะรอบสุดท้าย

admin tong
02 พฤษภาคม 2566 10:21:24


เปิดรอบพิเศษจองตัดชุดครุยวิทยฐานะรอบสุดท้าย

วันที่ 19-21 พค 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ สนามแบดมินตัน ชั้น 3 ตึกกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ราชภัฏสวนสุนันทา #สำนักทรัพย์สินและรายได้ #ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา