หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ

SSRU ADMIN
02 สิงหาคม 2564 16:15:37

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ จัดการประชุม วางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ในช่วงของการ Work  From Home ของบุคลากร โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet