หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

admin tong
02 สิงหาคม 2565 09:30:17


วันที่ 1 สิงหาคม 2565   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการให้บริการสำหรับนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ และเร่งดำเนินการให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ