หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

admin tong
2021-11-02 10:02:05

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการจัดทำข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2