หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น Digital Library
ศูนย์วิทยบริการ ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น Digital Library

admin tong
02 พฤศจิกายน 2566 11:06:40


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเป็น Digital Library นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ณ ห้อง Conference Room 2 ศูนย์วิทยบริการ