หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

admin tong
2021-11-03 14:03:48


จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้อาจารย์ มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน เข้าถึงบทเรียนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป