หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้บริหารสำนัก ประจำเดือน พฤศจิกายน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผู้บริหารสำนัก ประจำเดือน พฤศจิกายน

admin tong
2021-11-03 15:52:20

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนัก ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อติดตามความคืบหน้ากิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงแผนการบริหารองค์กรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ