หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

admin tong
03 พฤศจิกายน 2566 14:45:10


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Digital Learning Platform) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ