หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:21:27

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19

       วันที่ 4 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้  เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้แก่บุคลากร และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ