หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021

SSRU ADMIN
2021-03-04 15:21:42

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021

       วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Open House Online 2021 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ