หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

admin tong
2022-07-04 11:35:27


วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และบรรยายเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา”   ณ อาคาร31 ชั้น 5 ห้องประชุมช่อแก้ว 

  arit@ssru , it , ssru