หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม Kick-off ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม Kick-off ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

admin tong
04 ตุลาคม 2565 17:16:28


วันที่ 4 ตุลาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม Kick-off ชี้แจงแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการแต่ละกลุ่มงานประกอบด้วย ระบบการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment) ระบบบริหารจัดการองค์กรออนไลน์ (ERP Web Application) ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ระบบสมัครงานออนไลน์ (Recruitment Online) ระบบลงทะเบียนกิจกรรม (โครงการอบรม ลงทะเบียนสอบ) ระบบการจองใช้สถานที่ และระบบการจองการให้ บริการศูนย์ให้คําปรึกษาสำหรับนักศีกษา ณ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5