หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19

admin tong
2021-11-04 18:30:37


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมี นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน และรองผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า