หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ( Decision Support System : DSS )”
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ( Decision Support System : DSS )”

admin tong
04 ธันวาคม 2566 15:19:34


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการประชุม“ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ( Decision Support System : DSS )”  ณ.ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ