หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น สำหรับห้อง Hybrid Learning Classroom
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น สำหรับห้อง Hybrid Learning Classroom

admin tong
05 มกราคม 2567 17:10:27


วันที่ 5 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ดำเนินการจัดอบรม การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้น สำหรับห้อง Hybrid Learning Classroom การเชื่อมต่อกระดานอัจจฉริยะ Interactive Board และชุดบันทึกการเรียนการสอน  ( Onsite/Online) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้อง 26502 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี