หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

admin tong
05 เมษายน 2567 19:41:04


วันที่ 5 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วย นางสาวโสพิชญ์ สุขเจริญ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5