หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย : ThaiLIS
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย : ThaiLIS

admin tong
05 สิงหาคม 2565 14:49:22

วันที่ 5 สิงหาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย : ThaiLIS โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้อง BA404 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล