หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่าน Zoom Meeting
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่าน Zoom Meeting

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:20:31

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่าน Zoom Meeting

       วันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ในการเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่าน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ