หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม OIT (Workshop)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม OIT (Workshop)

admin tong
06 กุมภาพันธ์ 2567 09:58:35


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมโครงการอบรม OIT (Workshop) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเปิดเผยการดำเนินงาน และนำเข้าข้อมูลผ่านทางทางเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5