หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงปฏิบัติ (D-Hope) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงปฏิบัติ (D-Hope) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

admin tong
06 พฤษภาคม 2565 14:50:03