หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

admin tong
06 มิถุนายน 2566 13:43:56

ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspaceก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

        ตามที่ Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ @ssru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของทาง Google ทางมหาวิทยาลัยจึงขอจัดสรรการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

นักเรียน/นักศึกษา บัญชีละไม่เกิน 15 GB

**สามารถตรวจสอบขนาดพื้นที่การใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/settings/storage

ที่มา; สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

*****************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

www.ssru.ac.th

IG : ssru_official

Line: @482vxgab

Twitter : ssru_official

E-mail : pr@ssru.ac.th

#ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY