หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

admin tong
2022-07-06 19:54:42

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  และได้แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้นักศึกษาได้ปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ

  arit@ssru , it