หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วันที่ 2 มีนาคม 2565 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ เข้าประชุมร่วมพิจารณารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล
วันที่ 2 มีนาคม 2565 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ เข้าประชุมร่วมพิจารณารายละเอียดการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

admin tong
2022-03-07 10:51:26