หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ถ่ายทำวีดีโอ การเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4”
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ถ่ายทำวีดีโอ การเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4”

admin tong
07 มีนาคม 2565 18:02:03


วันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี  ในการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4”  ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ เครือข่ายหน่วยงานเจ้าภาพร่วม  ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ