หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “ทดสอบระบบวางแผนงาน/โครงการ (PC) และระบบวางแผนงบประมาณ (PL) ของกองนโยบายและแผน”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “ทดสอบระบบวางแผนงาน/โครงการ (PC) และระบบวางแผนงบประมาณ (PL) ของกองนโยบายและแผน”

admin tong
07 มีนาคม 2566 12:01:05


วันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดประชุม  “ทดสอบระบบวางแผนงาน/โครงการ (PC) และระบบวางแผนงบประมาณ (PL)  ของกองนโยบายและแผน”ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ในการให้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานกับทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ