หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2566

admin tong
07 พฤษภาคม 2567 09:56:00


วันที่ 2 พฤษภาคม 2567  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ